Algemene voorwaarden

 1. Inleiding: Deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") regelen de relatie tussen Rampante (hierna: "Bedrijf") en de gebruiker (hierna: "Lid") van de diensten die door het Bedrijf worden aangeboden.
 2. Aanvaarding van de Voorwaarden: Door gebruik te maken van onze diensten gaat het Lid akkoord met deze Voorwaarden. Het is belangrijk dat het lid deze voorwaarden zorgvuldig leest.
 3. Diensten: De Vennootschap biedt lidmaatschappen aan voor supercars in Nederland. De specifieke diensten en hun beschrijvingen zijn beschikbaar op de website van het bedrijf.
 4. Vereisten voor lidmaatschap: Leden moeten de vereiste informatie verstrekken en zich registreren om gebruik te kunnen maken van de diensten. Het Lid is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.
 5. Betaling: De betaling van het lidmaatschapsgeld moet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld op de website van het Bedrijf.
 6. Gebruik van de Service: Het Lid stemt ermee in de diensten van de Onderneming te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze Voorwaarden.
 7. Beperkingen en verantwoordelijkheden: Het Lid is verantwoordelijk voor het gebruik van de service en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door het Lid.
 8. Wijzigingen in de Service: Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de diensten, prijzen of deze Voorwaarden.
 9. Beëindiging: Het Bedrijf kan het lidmaatschap beëindigen in geval van schending van deze Voorwaarden door het Lid.
 10. Privacy: De privacy van het Lid wordt beschermd in overeenstemming met het Privacybeleid van de Onderneming.
 11. Geschillen: Geschillen tussen het Lid en het Bedrijf zullen worden beslecht volgens Nederlands recht.
 12. Contact: Voor vragen over deze Voorwaarden kan het Lid contact opnemen met het Bedrijf via [contact e-mail].